Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking [Discussion – VIDEO]

  • CREA Amsterdam

*** De video registratie van de lezing kan hier bekeken worden.***

Deel 1 van de Lezing

Sarit Michaeli, International Advocacy Officer van de Israelische mensenrechten organisatie B’Tselem, bespreekt Israel’s systematische afzien van haar verplichtingen onder Internationaal recht om de Israëlische veiligheidstroepen verantwoordelijk te stellen voor het doden en verwonden van Palestijnse minderjarigen.

Deel 2 van de Lezing

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking [Discussion – VIDEO]

One Democratic State Solution in Israel/Palestine – It’s time [Video registratie]

Op zondag 26 mei 2019 was er in Amsterdam-oost een openbare bijeenkomst met lezingen en Q&A met Jeff Halper en Rania Madi, over de actuele situatie in Palestina en de stappen die logischerwijze gezet dienen te worden voor de overgang naar een rechtvaardiger situatie.

Het beginsel van een tweestaten-oplossing werd algemeen beschouwd als achterhaald en geen werkelijk haalbare optie meer.

De bijeenkomst werd georganiseerd door FFIPP Europe, in het kader van een 2019 speaking tour, die na Bordeaux, Grenoble en Paris, in zijn laatste sessie  Amsterdam aandeed.

Video registratie van de bijeenkomst

Continue reading

Posted in Agenda | Comments Off on One Democratic State Solution in Israel/Palestine – It’s time [Video registratie]

OPENBARE BIJEENKOMSTEN MET AWAD ABDEL FATTAH

03/05/2017
Awad Abdel Fattah sprak over de positie van Palestijnen in Israel, de institutionele discriminatie en apartheid en over de visie van Balad.

Awad Abdel Fattah is een prominente Palestijnse politicus uit Palestina ’48 (Israel), die sinds jaren actief is binnen de Nationale Democratische Assemblee (Balad). Samen met vier andere partijen maakt Balad deel uit van de Verenigde Lijst, die bij de laatste algemene verkiezingen 13 zetels in de Knesset (120 leden) behaalde.

Zijn bezoek aan Nederland vond plaats tegen de achtergrond van de Nakba – de Catastrofe van 1948, toen honderdduizenden Palestijnen door joodse strijdgroepen uit Palestina zijn verdreven.

Wij hebben Awad Abdel Fattah gevraagd te spreken over de positie van de Palestijnen in Israel, institutionele discriminatie en apartheid en over wat Balad als politieke oplossing ziet.

Awad Abdel Fattah was de volgende plaatsen te horen:

 ·         woensdag 10 mei in Leiden (kantoor SP –19.00 – 21.30 u.

·         donderdag 11 mei in Amsterdam (de Meevaart –18.00 – 21.00 u.) 

.     zaterdag 13 mei in Amsterdam (marxisme festival in crea)

·         zondag     14 mei in Rotterdam ( Pauluskerk 12.00 – 15.00 u. & 16.00 – 18.30 u.)

Deze sprekerstournee was georganiseerd door Aidoun, Nederlands Palestina Komitee, docP & Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP)
Posted in Uncategorized | Comments Off on

Presentatie nieuw rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël! Maandag 4 juli, Crea Amsterdam

stopwapenhandel

Maandagavond 4 juli 2016 organiseerden Stop Wapenhandel , Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) en DocP een avond over de militaire betrekkingen tussen Nederland en Israël.

De avond in Crea, Roeterseiland Amsterdam, werd  ingeleid door de Israëlische journalist Shir Hever.

 

Door wapenaankopen bij en militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de bezetting van Palestijnse gebieden en bij het schenden van rechten van burgers.

Lees hier Persbericht, met links naar het nieuwe rapport van Stop Wapenhandel over de Nederlandse militaire relaties met Israël (engels/nederlands) Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Presentatie nieuw rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël! Maandag 4 juli, Crea Amsterdam

25 mei Amsterdam Lezing Miko Peled: Israël/Palestina: mythe, realiteit, rechtvaardigheid

25/05/2016 – Zuiderkerk, Nieuwmarkt  [Video registratie]

Peled insists that Israel/Palestine is one state. Facts on the ground are undeniable and irreversible– massive investment in infrastructure, cities,schools and malls for Jews only, Jewish only highways bisect and connect ever expanding settlements on the West Bank, the separation wall and the checkpoints have destroyed the possibility of a contiguous, viable Palestinian state.

The question for Israelis and the international community is: What kind of a state do we really want to see? An apartheid state with half the population confined to intolerable bantustans, without access to proper nutrition, medical care or clean water, condemned to humiliating long lines at checkpoints?

Or, will Israel/Palestine transform itself into a secular democracy for the five and a half million Israelis and almost five million Palestinians who live between the Jordan River and the Mediterranean Sea.

The solution might be obvious but the problem remains, how to change the existing paradigm– from fear and loathing to co-existence? At the heart of Peled’s solution lies the realization that Israelis and Palestinians deserve to live in peace as equals in their shared homeland.

UPDATE: Recently, Miko Peled and Chris Hedges discussed the Boycott principles. It was broadcasted on RT

OnContact-with-MikoPeled

On Contact, 25 sept 2016 on BDS, with Chris Hedges and Miko Peled

[Zie voor overige aktiviteiten in Amsterdam:       DE AGENDA]


Posted in Agenda | Comments Off on 25 mei Amsterdam Lezing Miko Peled: Israël/Palestina: mythe, realiteit, rechtvaardigheid

Samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv-Yafo zeer kwetsend voor Palestijnen in Nederland

Een delegatie van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland heeft op 5 november namens ruim 200 Palestijnse ingezetenen een petitie aangeboden aan het Amsterdamse gemeentebestuur.  Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigden de handtekeningen aan burgemeester van der Laan:

In de petitie dringen wij er bij de gemeenteraad op aan de plannen voor samenwerking op te schorten totdat Israël de illegale bezetting beëindigt en onze rechten respecteert. In 1948 werden tienduizenden Palestijnen uit Jaffa verdreven, die nooit hebben mogen terugkeren. Met ons vertrek moest een joodse staat mogelijk worden met zo min mogelijk Palestijnen. Sommigen van ons wonen nu in Nederland of zijn recent vanuit Syrië hierheen gevlucht. Ons recht op terugkeer naar onze woonplaatsen is door de VN in talrijke resoluties bekrachtigd, en wacht op implementatie. Tel Aviv is als hoofdstad een onlosmakelijk deel van de staat Israël, en is voor ons Palestijnen het symbool van groot historisch onrecht dat ons is aangedaan.

Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigen de handtekeningen aan burgemeester van der Laan

Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigen de handtekeningen aan burgemeester van der Laan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad Tel Aviv speelt een belangrijke rol in de voortduring van Israëls illegale bezetting van Palestijns grondgebied en Israëls schendingen van onze mensenrechten. Door diefstal van land, vrijheidsberoving en kolonisatie. Arrestaties zonder aanklacht (ook van onze kinderen), apartheid, discriminatie en geweld jegens ons volk zijn aan de orde van de dag.

Als Amsterdam gaat samenwerken met Tel Aviv is dat voor de Palestijnse Gemeenschap in Nederland zeer kwetsend, en als een klap in ons gezicht. Onrecht mag niet worden beloond. Amsterdam, doe het niet!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv-Yafo zeer kwetsend voor Palestijnen in Nederland

Amsterdam wil ‘niets’ met Israëlische nederzettingen, leger en Ministerie van Defensie

De Gemeente Amsterdam heeft na een lange zomer vergaderen over samenwerking met Tel Aviv besloten op geen enkele wijze, direct of indirect financiële betrekkingen met “illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied” te onderhouden. Er wordt geen invoer of uitvoer van en naar de Israëlische nederzettingen tot stand gebracht. Het College van B&W erkent dat er een verbondenheid is tussen Israëlische startups en de defensie-industrie. Daarom zal Amsterdam binnen de toekomstige projecten niet samenwerken met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie.

Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.

Het voorstel tot samenwerking, dat volgens Burgemeester van der Laan zich vooral op mensen richt en niet op overheid, werd aangenomen, maar wel met zeer kritische kanttekeningen die via vijf moties naar voren werden gebracht. Zo zal er een aanzienlijk deel van het budget naar mensenrechtenorganisaties gaan. De Raad stemde in met de motie om met NGO’s die ‘mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen’ te spreken, en organisaties zoals ACRI, Gisha en Adalah een platform te bieden.

Het voorstel wijkt sterk af van het plan tot een Stedenband, waarin de Gemeente een driehoeksverhouding tussen Amsterdam, Ramallah en Tel Aviv wilde organiseren. Ramallah weigerde echter om partner te worden in samenwerking met de bezetter. De Gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen Ramallah te helpen zich te ontwikkelen ondanks de beperkingen die Palestijnen in het dagelijks leven ervaren vanwege de bezetting.

Amsterdam voor Palestina, een coalitie van meer dan dertig organisaties die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen, heeft de afgelopen maanden diverse protesten en acties georganiseerd om de plannen te stoppen. Amsterdam voor Palestina keurt deze samenwerking volledig af. Wel vindt de coalitie het goed dat er kanttekeningen gekoppeld zijn aan het voorstel. Er komt geen Stedenband; geen Memorandum of Understanding; het proces en de projecten zullen in de gaten gehouden worden; Amsterdam heeft zich voorgenomen geen geld direct of indirect te stoppen in ook maar iets wat met Israëlische nederzettingen en defensie-industrie te maken heeft; en er zal wel worden samengewerkt met mensenrechtenorganisaties. Daarmee heeft Gemeente Amsterdam zich expliciet uitgesproken tegen de bezettingspolitiek van de Israëlische regering.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Amsterdam wil ‘niets’ met Israëlische nederzettingen, leger en Ministerie van Defensie

Gemeente Amsterdam solt met burgers die zich betrokken voelen bij de mogelijke samenwerking met Tel Aviv

Vele burgers voelen zich betrokken bij de samenwerking die Amsterdam mogelijk aan wil gaan met de Israëlische stad Tel Aviv. Tijdens de Raadscommissie vergadering Algemene Zaken van 15 oktober 2015 stelde voorzitter Remine Alberts dat de tweede termijn over het voorstel van het College op 4 november plaats zou vinden. Maandag, twee dagen voor aanvang van de gestelde datum, ontdekte coalitie Amsterdam voor Palestina dat de gemeente het agendapunt een dag later zal behandelen, op donderdag. Echter willen de Raadsgriffie en het Kabinet van de Burgemeester hier daags voor de Raadsvergadering nog geen definitieve uitspraken over doen. De Raadsvoorlichter “hoopt” daar woensdag na 13:00uur “wat meer over te kunnen zeggen”.

Dit is helaas geen nieuwe gang van zaken. Ook tijdens de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken op 18 juni 2015 werd juist dit agendapunt meermaals verzet in de week van vergaderen, tot aan de laatste dag. De gemeente Amsterdam solt met de burgers die zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gemeente Amsterdam solt met burgers die zich betrokken voelen bij de mogelijke samenwerking met Tel Aviv

INTERNATIONAL CELEBRITIES SAY “NO” TO COOPERATION BETWEEN AMSTERDAM AND TEL AVIV”

PRESS STATEMENT

INTERNATIONAL CELEBRITIES SAY “NO” TO COOPERATION BETWEEN AMSTERDAM AND TEL AVIV”

On October 15th the Coalition Amsterdam for Palestine handed a petition to mr Eberhard van der Laan, mayor of Amsterdam, on behalf of 37 international celebrities. The petition calls on the Municipality of Amsterdam to postpone its proposed cooperation with Tel Aviv-Jaffa.

The 37 signatories are (former) politicians, UN rapporteurs, lawyers, human rights activists, academics, artists, researchers, journalists and prominent citizens, all of whom work at high level  for the rights of the Palestinians and equal rights for Palestinians and Jews in Israel and the occupied Palestinian territories. The signatories are from South Africa, the United States, the United Kingdom, Northern Ireland, Belgium, France, the Netherlands, Egypt, Palestine and Israel.

Postponement is not a boycott. Postponement means no new privileges for an occupying power that repeatedly violates international law. Postponement gives a strong message that Amsterdam desires to cooperate with institutions and companies once the conditions have been reached in which Israel and the Palestinians can coexist in freedom and equality.

Amsterdam for Palestine is a coalition of more than thirty organizations that are committed to justice for the Palestinians, see www.amsterdamvoorpalestina.nl.

IMG_0888

The mayor of Amsterdam mr Eberhard van der Laan (left) receiving the petition from Sonja Zimmermann (Amsterdam voor Palestina) during the Amsterdam Council Meeting of October 15, 2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on INTERNATIONAL CELEBRITIES SAY “NO” TO COOPERATION BETWEEN AMSTERDAM AND TEL AVIV”

15 oktober gesprek met Max van Lingen van Amsterdam voor Palestina: waarom geen samenwerking met Tel Aviv

 

Luister naar de podcast van de radio-uitzending vanaf minuut 18:40 tot 27 min

http://dichtbijnederland.nl/page/detail/798410/Donderdag

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 15 oktober gesprek met Max van Lingen van Amsterdam voor Palestina: waarom geen samenwerking met Tel Aviv